Skip to main content

Tryck era egna etiketter...

Verkar ni inom Kemibranschen? Vi har levererat etikettskrivare till ett flertal företag inom kemikaliebranschen, vilket gjort att vi har god kännedom om branschens olika utmaningar.
Det handlar inte enbart om utseendet på etiketten utan även om rätt tryckteknik, material, adhesiv och arbetsflöde.

På vår branschsida ”Kemikalier & Lösningsmedel” hittar ni kundcase, relevanta artiklar och videos.

Kontakta oss så hjälper vi till att hitta rätt lösning för dig.

Du som säljer kemiska produkter behöver informera om faror med produkten och hur den kan hanteras säkert. Informationen ska lämnas genom märkning på förpackningen.” Läs mer på Kemi.se

Läs gärna mer på vår branschsida
”Kemikalier & Lösningsmedel”

Kontakta oss!